התנאים וההגבלות שלנו


תנאים כלליים של הפנימייה HRS Betriebs-GmbH

(להלן: "מפעיל") ללינה בדירות גורקי, וויינברגסווג 25, 10119 ברלין
היקף

תנאים והגבלות אלה חלים על חוזים להשכרת דירות ללינה, כמו גם על כל השירותים והמשלוחים האחרים שמספק המפעיל עבור האורח.השכרת הדירות המסופקות או השכרתן והשימוש בהן למטרות שאינן לינה דורשות הסכמה מראש ובכתב של המפעיל.


התנאים וההגבלות של האורח חלים רק אם הוסכם על כך לפני כן.

כריתת חוזה, שותף, אחריות; התיישנות

החוזה מתרחש כאשר בקשת האורח מתקבלת על ידי המפעיל. המפעיל רשאי לאשר את כריתת החוזה או את ההזמנה בכתב. אם בקשת האורח נשלחת באמצעות מערכת ההזמנות האלקטרונית של המפעיל (דף הבית של גורקי דירות www.gorkiapartments.de), האורח יקבל אוטומטית אישור הזמנה בדוא"ל.השותפים החוזיים הם המפעיל והאורח. אם צד ג 'הורה לאורח, הוא אחראי ביחד ולחוד כלפי המפעיל בכל ההתחייבויות הנובעות מהחוזה.המפעיל אחראי להתחייבויותיו על פי החוזה. באזור שאינו אופייני לשירותים, האחריות מוגבלת לכוונה ורשלנות גסה מצד המפעיל.תקופת ההתיישנות לכל תביעות האורח היא 6 חודשים.מגבלת אחריות זו ותקופת התיישנות קצרה חלים לטובת המפעיל גם במקרה של הפרת חובות ליזום החוזה והפרת חוזה חיובית.

שירותים, מחירים, תשלום, קיזוז

המפעיל מחויב לשמור דירה אחת או יותר בקטגוריית הדירות שהוזמן על ידי האורח ולספק את השירותים המוסכמים.האורח מחויב לשלם למפעיל את המחירים החלים או הסכימו למתן הדירות והשירותים האחרים בהם הוא משתמש. זה חל גם על שירותים והוצאות המפעיל לצדדים שלישיים שיזם האורח.המחירים המוסכמים כוללים את מס המכירה הסטטוטורי בהתאמה. אם התקופה שבין כריתת החוזה למילוי החוזה עולה על 4 חודשים והמחיר שחושב בדרך כלל על ידי המפעיל עבור שירותים כאלה עולה, המפעיל יכול להסביר את המחיר המוסכם על חוזה, אך לכל היותר ב -10%, להעלות.ניתן לשנות את המחירים גם על ידי המפעיל אם האורח מעוניין לאחר מכן בשינויים במספר הדירות שהוזמנו, השירות הניתן על ידי המפעיל או משך השהות של האורחים והמפעיל מסכים.חשבוניות של המפעיל ללא תאריך יעד ישולמו באופן מיידי, עבור שהות ארוכה (הזמנות החל מ- 28 לילות) לכל המאוחר בעשרה הימים שלאחר קבלת החשבונית ללא ניכוי. המפעיל רשאי, להגיש תביעות שנצברו המגיעות בכל עת ולבקש תשלום מיידי.המפעיל רשאי לבקש מקדמה סבירה או פיקדון ביטחון עם כריתת החוזה או לאחר מכן. המפעיל זכאי גם לפי שיקול דעתו, לבצע הרשאה מראש בסיום החוזה או לאחר מכן על בסיס נתוני כרטיס האשראי ולחסום את סכום החשבונית או חלק ממנה על האשראי כרטיס עד הסדר. ניתן להסכים בכתב על סכום המקדמה, הסכום החסום ומועדי התשלום בכתב בחוזה.האורח יכול רק לקזז או לצמצם תביעה שאינה מעורערת או מחייבת משפטית כנגד תביעה של המפעיל.

התפטרות האורח (אי-מנוי, ביטול, ללא מופע)

האורח נסוג מהחוזה שנחתם עם המפעיל דורש הסכמה בכתב של המפעיל. אם זה לא מתרחש, יש לשלם גם את המחיר המוסכם מהחוזה אם האורח אינו משתמש בשירותים חוזיים. זה לא חל במקרים של עיכוב הביצוע של המפעיל או אי-אפשרות להפחתת ההטבה עליה הוא אחראי.אם סוכם בכתב על פגישה לסגת מהחוזה בין המפעיל לאורח, האורח יכול לסגת מהחוזה עד אז מבלי להפעיל תביעות תשלום או פיצויים על ידי המפעיל. זכות הנסיגה של האורח פגה אם לא יממש את זכותו לסגת בכתב מהמפעיל עד למועד המוסכם, אלא אם כן יש מקרה של עיכוב בביצועים על ידי המפעיל או אי-אפשרות לספק שירותים עליהם הוא אחראי.במקרה של דירה שאינה משמשת את האורח, על המפעיל לקזז את ההכנסה משכירת הדירה במקום אחר ואת ההוצאות שנחסכו.המפעיל חופשי לדרג את הנזק שנגרם ולהחליף אותו על ידי האורח. בהתאם למשך השהות המוסכם על חוזה, האורח מחויב אז לבצע את התשלומים הבאים כפיצוי חד פעמי:

שהות לטווח קצר (1 עד 7 לינות לילה):

אם אתה מבטל עד 48 שעות לפני ההגעה: אין (ללא עלות)

אם תבטל 47 שעות לפני ההגעה: 100% מהמחיר הלוגיסטי הכולל

שהות ארוכה (8 עד 60 לילות):

אם אתה מבטל עד 14 יום לפני ההגעה: אין (ללא עלות)

אם תבטל 13 עד 7 ימים לפני ההגעה: 30% מהמחיר הלוגיסטי הכולל

אם אתה מבטל 6 ימים לפני ההגעה: 100% ממחיר הלוגיס הכולל

הזמנת קבוצות (מ- 5 דירות) ואירועים:

אם אתה מבטל עד 60 יום לפני ההגעה: אין (ללא עלות)

אם תבטל עד 40 יום לפני ההגעה: 50% מהמחיר הלוגיסטי הכולל

אם תבטל עד 20 יום לפני ההגעה: 90% מהמחיר הלוגיסטי הכולל

אם תבטל 10 ימים לפני ההגעה: 100% ממחיר הלוגיס הכוללירידים וחגים ציבוריים

אם אתה מבטל עד 14 יום לפני ההגעה: אין (ללא עלות)

אם תבטל 13 עד 5 ימים לפני ההגעה: 50% מהמחיר הלוגיסטי הכולל

אם אתה מבטל 4 ימים לפני ההגעה: 100% ממחיר הלוגיס הכוללבעת הזמנת התעריף שאינו ניתן להחזר, הסכום הכולל נדרש ביום ההזמנה ואינו ניתן להחזר. האורח רשאי לספק הוכחה לכך שלא נגרם נזק או שהנזק שנגרם לו על ידי המפעיל נמוך מהשיעור האחיד הנדרש.      נסיגת המפעיל

אם סוכם בכתב על זכות המשיכה של אורח תוך פרק זמן מסוים, המפעיל רשאי לסגת מהחוזה בתקופה זו, אם יש בקשות מאורחים אחרים לדירות שהוזמנו בחוזה והאורח אינו מוותר על זכותו לסגת כשנשאל על ידי המפעיל.אם לא מתבצעת מקדמה מוסכמת גם לאחר שתום תקופת חסד סבירה שנקבעה על ידי המפעיל עם איום דחייה, המפעיל רשאי גם לסגת מהחוזה.יתר על כן, המפעיל רשאי לסגת מהחוזה באופן יוצא דופן מסיבות מוצדקות אובייקטיביות, לדוגמה, אם כוח עליון או נסיבות אחרות שהמפעיל אינו אחראי עליהן, אי אפשר לקיים את החוזה. זה תקף גם אם דירות מטעות או לא נכונות, תוך ציון עובדות חיוניות, למשל. באדם של האורח או המטרה, או אם למפעיל יש יסודות סבירים לקבל, שהשימוש בשירות הלינה עלול לסכן את התנהלותם החלקה של העסק, את האבטחה או את המוניטין של המפעיל או את דירות גורקי בציבור, מבלי שזה יהיה הכלל או. יש להקצות אזור ארגוני של המפעיל.על המפעיל ליידע את האורח באופן מיידי על מימוש זכות הנסיגה.אם המפעיל נסוג בצדק, האורח אינו זכאי לפיצוי.אספקת דירות, מסירה והחזרה

האורח אינו זכאי למתן דירות מסוימות. רצונות האורח נלקחים בחשבון בצורה הטובה ביותר.דירות שהוזמנו זמינות לאורחים החל מ- 3 p.m. ביום ההגעה המוסכם. הלקוח אינו זכאי להפרשה קודמת.ביום היציאה המוסכם, יש להעמיד את החדרים לרשות המפעיל בשעה 12 בצהריים. לאחר מכן המפעיל יכול לגבות 50% ממחיר הלינה המלא (מחיר מחירון) עבור השימוש הנוסף בחדר על ידי 6: 00 p.m. בנוסף לנזק שנגרם לו, 100% מ- 6: 00 p.m%. האורח חופשי להוכיח למפעיל כי לא נגרם לו נזק או נמוך משמעותית.מפתח דיור ומשדר יימסרו לך בתחילת ההשכרה. אנא אל תתן זאת לצדדים שלישיים. ברצוננו לציין כי אנו גובים 250.00 אירו בגין אובדן מפתח / משדר, מכיוון שיש להתקין ולתכנת מחדש מנעולים חדשים מסיבות אבטחה.הדירות הן דירות ללא עישון. במקרה של הפרה, יחויבו בעלויות ניקיון מיוחדות בסך 250.00 אירו.מסיבות וחגיגות אחרות אפשריות רק לאחר התייעצות עם המפעיל. אם אין היתר לכך ויש בעיות מנוחה, 1,000.00 יורו לדירות ו -2,000.00 יורו בעת הזמנת הפנטהאוזים יחויבו בכרטיס האשראי של האורח. אנו שומרים נזק נוסף.השימוש בנרות אסור בבניין כולו מסיבות בטיחותיות.אחריות המפעיל

המפעיל אחראי לטיפול באיש עסקים זהיר. אחריות זו אינה אופיינית לשירותים, אלא מוגבלת לפגמי ביצועים, נזק, נזק תוצאתי או תקלות על בסיס כוונה או עיקרי

                                                           

Our Terms and Conditions


General Standard Terms and Conditions of HRS Boardinghouse Betriebs-GmbH

(hereinafter referred to as “enterprise”) for the lodging in Gorki Apartments, Weinbergsweg 25, 10119 Berlin


Applicability

 • The present General Standard Terms and Conditions shall apply to any (leases and) rental use of apartments for accommodation purposes as well as any further services and deliveries provided by the enterprise for the customer.


 • The sub-letting or re-letting of the provided apartments, as well as usage for a purpose other than that which has been agreed, shall require the prior written consent of the enterprise.


 • The customer’s terms and conditions shall apply only if so agreed in advance in writing.Conclusion of contract, contracting parties, contractual liability and limitation period

 • The contract comes into being upon the acceptance of the customer’s reservation by the enterprise. At its own discretion, the enterprise may confirm the apartment booking in writing. In case the reservation is placed through the enterprise’s electronic booking system www.gorkiapartments.com, the customer will automatically receive a booking confirmation via email.


 • The parties to the contract are the enterprise and the customer. If a third party placed the order on behalf of the customer, then the third party shall be liable vis-a-vis the enterprise for all obligations arising from the lease and lodging contract as joint and separate debtor with the customer.


 • The enterprise shall be liable for its obligations stated in the contract. In areas not related to the provision of typical services, this liability shall be restricted to deliberate intent or gross negligence.


 • Any and all claims by the customer shall be time-barred after six months.


 • The above-mentioned limitation of liability and short limitation period apply to the enterprise’s benefit even if obligations are violated during actions leading up to the conclusion of the contract and in case of positive breach of contractual obligations.Services, prices, payment, set-off

 • The enterprise undertakes to keep one or multiple apartments reserved by the customer in a specific apartment category available and to render the services which have been agreed in advance.


 • The customer is obligated to pay the applicable or agreed price for the apartment provided and for other services agreed or used. The same applies to the enterprises services and outlays to third parties caused by the customer.

 • The prices on our website are inclusive of the statutory value added tax, but exclusive of the Berlin accommodation tax (City Tax) amounting to 5% of the accommodation price which is payable by every private and business traveler. The amount is to be paid on-site.


 • The agreed price includes the relevant statutory value added tax. If the period between conclusion and fulfillment of the contract exceeds four month, and if the prices generally charged by the enterprise for such services increases, then the enterprise may raise the price agreed by contract to a reasonable extent, but not more than ten per cent.


 • The price can be further changed, if the customer later wishes to make alterations in the number of booked apartments, the services of the enterprise or of the length of stay of the guests and if the enterprise agrees to this.


 • Invoices from the enterprise without due date shall be payable immediately without discount. Invoices from the enterprise for long term stays (bookings for more than 27 nights) shall be payable without discount on the 10th day after receipt latest. The enterprise is entitled to declare accrued debts due for payment at any time.


 • The enterprise is entitled to demand an appropriate advance payment or collateral security upon conclusion of the contract or thereafter. The enterprise is also entitled at its own discretion to execute a pre-authorization and to block the total or partial invoice amount on the customer’s credit card by using the credit card data until the billing is initiated. The amount of the advance payment, blocked sum and the payment deadline can be agreed in writing in the contract.


 • The customer can only set-off or reduce a claim made by the enterprise with an undisputed or legally binding counter claim.Rescission by the customer (annulment, cancellation, no-show)

 • A contract rescission on the part of the customer requires the enterprise’s written consent. If it is not granted on part of the enterprise and should the customer withdraw from the contract, the agreed price shall be paid, even if the customer does not avail himself of contractual services. This does not apply in cases of delayed performance by the enterprise or impossibility of performance for which the enterprise is at fault.


 • To the extent that the enterprise and the customer agreed on in writing a date for rescinding the contract, the customer may rescind the contract without incurring payment or damage compensation claims by the enterprise. The customer‘s right of rescission expires if he does not exercise his right vis-à-vis the enterprise in writing by the agreed date, to the extent there is no delay in performance of the enterprise or of impossibility of performance for which the enterprise is at fault.


 • If an apartment is not used by the customer, the enterprise must apply credit for the income from letting this apartment to other parties and also for saved expenses.


 • At his own discretion the enterprise may claim a lump-sum compensation from the customer for damages incurred. The customer is hence obligated to make the following lump-sum payments depending on the contractually agreed length of stay:Short term stays (1 to 7 nights):

 • cancellation up to 2 days before beginning of the service period: none (without charge)


 • cancellation less than 2 day before beginning of the service period: 100% of the total amountLong term stays (8 to 60 nights and more):

 • cancellation up to 14 nights before beginning of the service period: none (without charge)


 • cancellation 13 to 7 days before beginning of the service period: 30% of the total amount


 • cancellation less than 6 days before beginning of the service period: 100% of the total amountGroup booking (5 apartments and more) and events:

 • cancellation up to 60 days before beginning of the service period: none (without charge)


 • cancellation up to 40 days before beginning of the service period: 50% of the total amount


 • cancellation up to 20 days before beginning of the service period: 90% of the total amount


 • cancellation less than 10 days before beginning of the service period: 100% of the total amountFairs and holidays:

 • cancellation up to 14 days before beginning of the service period: none (without charge)


 • cancellation 13 to 5 day before beginning of the service period: 50% of the total amount


 • cancellation less than 4 days before beginning of the service period: 100% of the total amount


 • When booking the non-refundable rate it cannot be cancelled free of charge. The customer is entitled to provide evidence to the effect that the enterprise either incurred no damage at all or that the actual damage incurred amounts to much less than the amount of the claim.


Rescission by the enterprise

 • In the event that a right of rescission within a certain period was agreed in writing for the customer, the enterprise for its part is entitled to rescind the contract during that period if there are inquiries from other customers regarding the contractually booked apartments and the customer does not waive his right of rescission at the request of the enterprise.


 • If an agreed advance payment has not been made even after a reasonable time extension with warning of rejection has been granted by the enterprise, then the enterprise is likewise entitled to rescind the contract.


 • Furthermore, the enterprise is entitled to effect an extraordinary rescission of the contract for a materially justifiable cause, for example in case of force majeure or other circumstances for which the enterprise is not responsible, which would make it impossible to fulfill the contract. This also applies if apartments are booked with misleading or false information regarding major facts, e.g. regarding the identity of the customer or the purpose, or if the operator has reasonable cause to assume that the use of the enterprises services might endanger smooth business operations, the security or the public reputation, without this being attributable to the enterprise’s sphere of control or organization.


 • The enterprise has to immediately notify the customer of the execution of its right of rescission.The customer cannot derive any claim for compensation from justified rescission by the enterprise.Apartment availability, delivery and return

 • The customer does not acquire the right to be provided with specific apartments.


 • Booked apartments are not available before 3 p.m. to the customer on the agreed date of arrival. The customer does not have a right to earlier availability.


 • Apartments must be vacated and made available to the enterprise by no later than 12 a.m. noon on the agreed date of departure. After that time, the enterprise may charge 50% of the full accommodation rate (list price) in addition to damages so incurred for the additional use of the apartment until 6 p.m. (after 6 p.m. 100%). The customer is at liberty to prove to the enterprise that it incurred no or much lesser damages.


 • You will be given an apartment key and a transponder at the start of the rental. Please do not pass them on to third parties. We would like to point out that we charge € 250.00 for the loss of a key / transponder, because for security reasons new locks have to be installed and reprogrammed.


 • The apartments are non-smoking apartments. In the event of a violation, special cleaning costs of € 200.00 will be charged.


 • Parties and other celebrations are only possible after consultation with the operator. If there is no authorization for this and there are disturbances to rest, € 1,000.00 (for apartments) and € 2,000.00 (for penthouses) will be charged from the guest's credit card. Any further damage is reserved for us.


 • The use of candles is prohibited in the entire building for safety reasons.
Liability of the enterprise

 • The enterprise assumes liability for the due care and diligence of a prudent merchant. However, in non-typical service areas this liability is limited to performance defects, damages, consequent damages, and faults or defects resulting from intent or gross negligence on the part of the enterprise. Should faults or defects of the enterprise’s services occur, the enterprise will endeavor to remedy the situation when the enterprise is notified of this or upon the customers immediate notification of the defect or fault. The customer undertakes to contribute reasonable assistance in remedying the fault and minimizing any possible damages.


 • The enterprise’s liability toward the customer’s property brought to the apartment is in accordance with the statutory provisions, i.e. up to one hundred times the apartment rate, not to exceed EUR 3,500 and up to EUR 800 for cash and valuables. Cash and valuables up to a maximum value of EUR 3,500 may be stored in an apartment safe. The enterprise recommends to make use of this facility. Liability claims expire unless the customer immediately notifies the enterprise after learning of the loss, destruction or damage (Civil Code, section 703).


 • Unlimited liability of the enterprise is governed by the statutory provisions.


 • Insofar as a parking space is provided to the customer, this does not constitute a safekeeping agreement, even if a fee is charged. The enterprise assumes no liability for loss of or damage to motor vehicles parked or maneuvered on the hotel’s premises or its contents, excepting cases of intent or gross negligence. This also applies to people carrying out jobs for and being employed by the enterprise.


 • Messages, mail and merchandise deliveries for apartment guests are handled with care. The enterprise will deliver, hold and for a certain fee forward such items by request. Damage compensation claims are precluded hereby, excepting cases of gross negligence or intent.Provisions for Group Travel Arrangements

 • The prices published on the enterprise’s website (www.gorkiapartments.com) are not applicable for group travel arrangements.


 • A group travel arrangement is a single booking or several bookings from one single customer for at least five apartments for one and the same or nearly the same arrival- and departure date.


 • The enterprise reserves the right to offer the customer special group travel terms and conditions and special rates, if online bookings, placed through the electronic booking system www.gorkiapartments.com or any other channel, are recognized as group travel arrangements.


 • The enterprise reserves the right to reject and to cancel online bookings placed through the electronic booking system www.gorkiapartments.com or any other channel if they are recognized as group travel arrangements and the customer refuses to accept the applicable special group travel terms and conditions or rates.


Final provisions

 • Alterations or amendments to the contract, the acceptance of order or these General Standard Terms and Conditions for apartment accommodation must be made in writing. Unilateral changes and amendments by the customer are not valid.


 • Place of performance and place of payment is the enterprises registered domicile.


 • Court of jurisdiction is Berlin. In as much as one contracting party fulfills the requirements of section 38, paragraph 1 of the Code of Civil Procedure and does not have a general court of jurisdiction within the country, the court of jurisdiction is the enterprises registered domicile.


 • The contract shall be governed by and construed in all respects in accordance with the national laws of the Federal Republic of Germany.


 • Should individual provisions of these General Standard Terms and Conditions for apartment accommodation be or become null and void, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected thereby. In this case the contracting parties are obligated to replace a null and void provision by a relevant and effective provision to the benefit of the economic purpose of the parties. The statutory provisions shall be applicable.